Marketing

Za sve informacije o reklamiranju na portalu ili objavljivanju PR teksta, molimo Vas da nam pišete na mejl office@urbancube.rs

Svi oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, dok redakcija zadržava pravo da oglas ne objavi ako je uvredljive ili bilo koje druge sporne sadržine.